Amsterdam
Aviodrome-consult
Weekamp
   
Het unieke historische karakter van de binnenstad van Amsterdam stelt zware eisen aan de straatverlichting. Enerzijds moet een armatuur passen in het straatbeeld, anderzijds nemen de eisen op het gebied van lichtopbrengst en energiebesparing sterk toe. Ons bureau begeleidde de introductie van een nieuwe historische lantaarn.