De ontwikkeling van innovatieprojecten
Helix opgang
Kasconcept
   

De noodzaak om tot een duurzame wijze van produceren en consumeren te komen is algemeen aanvaard. Totnogtoe beperkt ontwerpen voor duurzaamheid zich echter vooral tot optimalisatie van verouderde oplossingen. Er is zelden sprake van een echt nieuwe benadering. Wij richten ons op ontwikkeling vanuit een conceptuele benadering. Het gaat daarbij om het 'opnieuw uitvinden' van oplossingen. Wij noemen dit 'Zero-based-design'. De oplossingen worden door ons in praktijk gebracht door het uitvoeren van het ketenmanagement.