Kasconcept
 
Klimaatverandering,energieschaarste en grondstoffenschaarste vragen om een wezenlijk nieuwe oplossing voor tuinbouwkassen. In plaats van energieverbruikers dienen ze te worden ingericht voor maximale conversie van zonenergie. Daarnaast stelt de klimaatverandering nieuwe eisen aan de uitvoering. Het weer zal extremer worden. Hevige buien vereisen een betere afwatering, zwaardere hagelkorrels vereisen onbreekbaar materiaal, extreme temperatuurwisseling vereist betere regeling. Voorts noopt zeespiegelstijging tot oplossingen tegen overstroming of verzilting van de grond. De schaarste aan grondstoffen vereist herwinbaarheidvan de materialen.

Tot nu toe is de innovatie in de glastuinbouwvooral gericht op optimalisatie van de traditionele kas. Hiermee worden wel verbeteringen bereikt op het gebied van energiegebruik, maar het blijft beperkt tot het 'reduceren van de nadelen'. Het rendement van elke optimalisatie blijft beperkt zolang het kasdek is uitgevoerd in enkel glas of kunststof folie. Een doorbraak kan alleen worden bereikt met een volledig nieuwe benadering van het kasdek.

Wij hebben een isolerend zelfdragend kunststof kasdek ontwikkeld dat vrije overspanningen toelaat van 4x10m. De vorm stimuleert inwendige stroming waardoor restwarmte optimaal kan worden afgevangen. Door het onbreekbare materiaal en de lichte constructie leent de kas zich bij uitstek voor drijvende toepassingen. Het water onder de kas kan dan met weinig kosten worden gebruikt als warmtebuffer. Door het afvangen van warmte is een combinatie mogelijk van tuinbouw met aquacultuur en levering van energie. Met de drijvende kas kunnen overloopgebieden van de rivieren worden benut voor tuinbouw. Het concept is daarmee geheel gericht op klimaatadaptie.


De aanzet tot het project bestond uit het ontwikkelen van constructiepanelen in policarbonaat die zodanige stijfheid bezitten dat ze tot een zelfdragende kap kunnen worden samengesteld. Vervolgens is het ontwerp met de projectpartners doorontwikkeld voor maximale lichttransmissie. Het ontbreken van een stalen kapconstructie compenseert het lichtverlies als gevolg van het dubbelwandige karakter van het paneel. Er is een globale inschatting gemaakt van kosten en baten.
Een gespecialiseerd ingenieursbureau heeft met een FEM analyse de technische uitvoerbaarheid aangetoond.