De ontwikkeling van innovatieprojecten
Helix opgang
Kasconcept
 

De diameter en de hellingshoek van de helix zijn afgestemd op de CROW richtlijnen. De opgaande baan bevindt zich aan de buitenzijde en heeft een hellingshoek van 4%. Tussen de opgaande en dalende baan is een strook van horizontale vlakken aangebracht. Deze dient als een luie trap en vormt rustpunten over de hele lengte. De landhoofden zijn voorzien van een afzonderlijke trap.

Het gebruik van het UHSB materiaal biedt een aantal bijzondere voordelen. Door de grote dichtheid dringt er geen vocht in het oppervlak. Dit voorkomt vervuiling en vorstschade. De levensduur overtreft daarmee die van traditioneel beton en de onderhoudskosten zijn marginaal. Door het gebruik van UHSB kan de dikte van de schalen worden terug gebracht tot vijf centimeter. Dit draagt bij aan de beoogde transparantie van de constructie.

De helix wordt nu ontwikkeld als standaard industrieproduct. De combinatie van de modulaire opbouw en een bijzondere verbindingstechniek maakt de helix universeel toepasbaar, ook voor semi-permanente toepassingen. De hoogte kan worden afgestemd aan de plaatselijke behoefte. De diameter en hellingshoek zijn vast.

De afgebeelde toepassing heeft 2,5 winding en is afgestemd op de vrije doorvaarthoogte van het Amsterdam Rijnkanaal. Een hellingbaan die hier normaal zo'n 200m zou vergen, is door de helix terug gebracht tot een vlak met een diameter van 22m. Dit beperkt niet alleen de landschappelijke 'footprint' maar bespaart ook kosten. De stapeling reduceert bijvoorbeeld het aantal heipalen. Hiermee wordt voldaan aan de overheidsrichtlijn voor duurzaam inkopen van kunstwerken. Er zal een Levenscyclus analyse volgens ISO 14040 worden uitgevoerd.

De helix is ontworpen voor de fietsbrug bij Nigtevecht. Die moet de ontbrekende schakel gaan vormen tussen het gebied van de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Om de bezoekers informatie te verschaffen over deze verdedigingslinies, is aan de binnenzijde van de landhoofden over de volle breedte een expositie aangebracht. Deze bevindt zich op enige afstand van de balustrade, waardoor ze onbereikbaar is voor vandalisme.