Amsterdam
Aviodrome-consult
Weekamp
 
Bij opdrachten voor de publieke sector is er sprake van een delicate balans tussen zakelijke belangen van een producent en goed beheer van het belastinggeld door de overheid.
De aankoop van straatverlichting is een keuze voor meerder decennia. Daarom werd gekozen voor de meest vergaande technologische vernieuwing. Amsterdam speelde een actieve rol in de ontwikkeling daarvan. Voor deskundigheid op het gebied van verlichtingstechniek werd een buitenlands ingenieursbureau gecontracteerd. De door hen toegepaste techniek was echter door octrooien beschermd. Daarnaast bleken op de gekozen ontwerpen auteursrechtelijke claims te rusten. Dit maakte een aanbesteding in open competitie tot een complexe aangelegenheid. Door onze langdurige ervaring op het gebied van Intellectueel Eigendom konden wij de soms tegenstrijdige belangen met elkaar in harmonie brengen.