Amsterdam
Aviodrome-consult
Weekamp
   
De realisatie van het Aviodrome project stelde extreme eisen aan de beheersing van het proces. Het betrof een bestaand museum dat tijdens de nieuwbouw ontmanteld en verplaatst moest worden. Daarnaast waren de ambities uiterst hoog, gegeven het budget, de realisatieperiode en de beschikbare menskracht.