Amsterdam
Aviodrome-consult
Weekamp
 
Dat de ambities uiterst hoog waren gesteld, was begrijpelijk. Het museum kon alleen een solide marktpositie verwerven als onderdeel van een volwaardig luchtvaart themapark. Het museum beschikte over meer dan dertig historische vliegtuigen. De expositieruimte van 6000mē was nog te klein om de volledige collectie onder te brengen. Om dat op te lossen, hebben we een deel van de toestellen hangend gepresenteerd. Deze zijn zichtbaar van een halfronde loopbrug die de hal doorsnijdt. Deze brug vormt tevens de centrale corridor voor de techniek, de toegang voor aanvullende attracties en de aanhechting voor een metershoog achtergrond doek voor een aantal vliegtuigen op de grond. Om deze kostbare constructie binnen het budget te krijgen, hebben we bemiddeld in het overnemen van een paviljoen van de Floriade in Hoofddorp. Dit paviljoen is gedemonteerd en met de nodige aanpassingen hergebruikt voor de loopbrug en een 'top-down' theater. Deze aanpak is illustratief voor de ruimtelijke vormgeving. De creativiteit stond niet alleen in dienst van de ruimtelijke beleving en de inhoudelijk opgave maar ook in dienst van de haalbaarheid.

Er was een Europese projectsubsidie in het vooruitzicht gesteld. De betaling zou echter plaats vinden na realisatie. Dit zette grote druk op de planning. In het algemeen wordt een 'kritische pad' planning gehanteerd. Daarbij is de logica van volgordelijke fysieke realisatie bepalend. Nu moest echter een 'omgekeerde planning' worden gehanteerd. Om de uitgaven zo lang mogelijk uit te stellen, werd per onderdeel het 'laatst mogelijke moment' bepaald waarop het voor de opening kon worden gerealiseerd. Dit legde een grote druk op de logistiek maar verlichte de druk op de liquiditeit.
Deze werkwijze heeft het nadeel dat zich pas op het laatste moment van de realisatie een volledig beeld van de besteding wordt verkregen. Om het risico van overschrijdingen te voorkomen is voor elk onderdeel een minimale en een optimale optie uitgewerkt. Niet eerder dan kort voor de uitvoering werd de definitieve versie gekozen. Uiteindelijk is de feitelijke tentoonstelling in de uiterst korte periode van zes weken gerealiseerd. Door tot het einde van het proces flexibiliteit in de bestedingen te handhaven, bleven de kosten binnen het budget.