PRODUCTEN

Expositiesysteem
Informatiekijker
 
Op plaatsen waar het landschap zijn geheimen verbergt, is het nuttig om aanvullende informatie te geven. Dat kan de structuur van het landschap betreffen, zoals bij verdedigingswerken of dijken. Maar ook natuur of cultuurelementen.
Van de informatiekijker zijn twee versies ontwikkeld. Bij de panorama versie draait de bol om haar as en 'scant' de horizon af. De aanvullende informatie kan dan op de volle 360 geboden worden. Bij de locatie-versie staat de kijker vast. De informatie richt zich op de gekozen plek maar kan uit meerdere beelden bestaan. Zo kan er bijvoorbeeld een historische opname uit hetzelfde perspectief worden getoond of toelichting in verschillende talen. De mogelijkheden zijn legio.

De informatiekijker wordt geproduceerd door Heijmerink-Wagemakers. Ons bureau levert het artwork.