TENTOONSTELLINGEN

Aviodrome
Herman Miller
Vestingmuseum-interieur
 
De vier sferen zijn gebaseerd op de elementen aarde, lucht, water en vuur.
Voor de tentoonstelling over Vestingbouw is gekozen voor het thema aarde, uitgevoerd in een mysterieuze onderaardse sfeer. Het thema lucht werd gekozen voor de geschiedenis van Naarden en de verdediging van haar vrijheid. Dit vertaalde zich in een opstelling met verticale transparante panelen en helder licht. Water vormde het logische thema voor de tentoonstelling over de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Hier wordt de tentoonstelling gekenmerkt door horizontale transparante vlakken. Deze zijn enerzijds toegepast in elliptische vitrines, anderzijds in een glazen 'databank'. Dit is een opstelling van 20 glazen panelen met informatie. Ze zijn gemonteerd tussen stalen standaards met uitgesneden jaartallen. Deze geven het decennium aan waar de informatie betrekking op heeft. De 'water' sfeer wordt ondersteund door een permanent geluidbeeld. Het thema vuur tenslotte, vormde de leidraad voor het leven van de soldaat. Dit vertaalde zich in kleur en halftransparante 'supergraphics'. Bij het binnengaan van de ruimte ziet de bezoeker een wandgrote historische afbeelding uit het militaire leven. Kort daarna verschijnt achter deze afbeelding een driedimensionale opstelling, ondersteund door geluidfragmenten.
Naast de tentoonstellingsvormgeving en redactionele ondersteuning verzorgden wij de grafische vormgeving en de bewegwijzering (>). Op het buitenterrein zijn tien door ons ontwikkelde informatiekijkers (>) geplaatst. Met deze kijkers wordt het reŽle beeld van de omgeving aangevuld met grafische informatie. Hierdoor wordt de functie van de landschapselementen op afstand toegelicht.