BEWEGWIJZERING

Beiroet
Valkhof Museum
Vestingmuseum-exterieur
 
De bewegwijzering liep voor een belangrijk deel vooruit op de reconstructie van de stad. Men beoogde daarmee om het hart van de stad weer zo snel mogelijk tot leven te laten komen. Het statenpatroon behield de complexiteit van een Arabische stad, de gebouwen bestonden echter grotendeels uit kantoren. De daarmee gepaard gaande verkeershinder diende door een afgewogen circulatieplan te worden voorkomen. De door ons ontwikkelde informatiestructuur vormde de basis voor de verkeersroutes en de plaatsing van de bewegwijzering.
Verwijzingen voor voetgangers maakte een integraal deel uit van het bewegwijzeringssysteem.
Door de plattegrondborden en de verwijsborden te integreren, werd het aantal objecten op straat beperkt en kon op uitvoeringskosten worden bespaard.